Technické a záruční podmínky společnosti

 1. Tyto podmínky upravují podmínky záruky a odpovědnosti za výrobky dodávané společností OKAN Trading s.r.o. (dále jen „společnost“).
 2. Společnost dodává výrobky výhradně z přírodního dřeva, jehož vlastnosti jsou dány jeho přirozenou povahou. Zákazník bere na vědomí, že charakteristika dřeva je nepravidelná a nepředvídatelná a přejímá odpovědnost za drobné nesrovnalosti jako jsou praskliny, rýhy, suky a to i později vzniklé či objevené.
 3. Zájmem společnosti je spokojený zákazník a proto jsou veškeré dodávky řešeny na základě jeho pokynů, požadavků a objednávky. Pokud není v objednávce uvedeno jinak, je dodáváno v obvyklé kvalitě, dle volby společnosti a neposkytuje se záruka za žádné specifické vlastnosti.
 4. Zákazník přebírá odpovědnost za zboží okamžikem převzetí a je v jeho zájmu a odpovědnosti, aby ho vhodně přepravoval, skladoval a ošetřoval. Toto může být zásadní pro pozdější vlastnosti zboží.
 5. Podmínkou záruky a odpovědnosti za vady je vhodná a pravidelná údržba v souladu s charakteristikou materiálu. Společnost může poskytnout pokyny k dané údržbě, avšak ta závisí i na způsobu instalace a použití zboží.
 6. Pokud není dohodnuto jinak, Instalace a použití zboží je zcela v odpovědnosti zákazníka s tím, že společnost neodpovídá ani za případná doporučení či návrhy, jež byly mezi ní a zákazníkem komunikovány. Pro bližší informace či pomoc s instalací může společnost zákazníkovi doporučit odbornou firmu.
 7. Veškeré výrobky jsou dodávány v souladu s obvyklou kvalitou s ohledem na přírodní charakter materiálu. Kvalitu výrobku zákazník kontroluje a odsouhlasuje přezkoumáním vzorku, objednávkou a nejpozději převzetím zboží. Jakékoli pozdější reklamace nesouladu s objednávkou nelze uznat.
 8. Výrobky jsou dodávané v souladu s objednanými rozměry s těmito technickými tolerancemi:
  1. řezivo z pily: odchylka 0,5 mm až 2 cm
  2. řezivo polotovar, výrobek: odchylka 0,01 mm až 3 mm
 9. V objednávce výroby spárovky (průběžné, cink), hranolů nebo lepených hranolů, je nutné uvést správný požadovaný rozměr (délka x šířka x síla) včetně počtu kusů. Je nutné uvést kvalitu dřeva a definovat jaké konkrétní strany mají byt pohledové. V případě nedoplnění těchto údajů bude výroba započata s mírnými suky do průměru 3-4 cm nebo vyspraveny suky zátkou a pohledová jedna strana.  Běl bude použita do 5% v nepohledové straně Nejlépe uvést, na co bude spárovka použita, abychom věděli jak započít výrobu. V případě nedoplnění těchto údajů nebude reklamace uznána.

Nad rámec shora uvedených odchylek je třeba počítat s přirozenou roztažností dřeva a dalšími vlastnostmi, jež se můžou v čase a prostředí měnit.

 1. Společnost neodpovídá za vady způsobené třetími osobami či vyšší mocí. V případě vad, za které společnost nedopovídá, je třeba vzít v potaz, že dodané zboží je dodávané na míru a nelze jej vrátit ani částečně bez dohody se společností.
 2. Na dodávané zboží se poskytuje záruka v souladu s vystaveným záručním listem, jinak záruka není.
 3. Zákazník má právo reklamovat vady, pouze pokud vznikly vadnou výrobou ve výrobním procesu společnosti.
 4. Provedením objednávky, zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a dalšími obchodními dokumenty společnosti, že s nimi souhlasí a že bere na vědomí, že dodávka a vztahy z ní vyplývající se jimi budou řídit. Jakékoli odchylné podmínky je možné sjednat pouze písemnou formou. Veškeré dotazy, komunikace, výhrady a poptávky učiněné v průběhu sjednávaní objednávky či po něm nebudou brány v potaz.

Tyto podmínky jsou platné od 1. 1. 2018

OKAN Trading s.r.o.

Poptávka nebo dotaz

Máte nějaké dotazy, nebo chcete zaslat cenovou nabídku realizace?

Prosíme, abyste co nejlépe formulovali vaší poptávku. Vždy jsou pro nás důležité rozměry, počty kusů atd. V případě výroby nábytku na míru, tak můžete poslat poptávku i e-mailem a přiložit výkres nebo náčrt s rozměry a požadovaným materiálem. Děkujeme

Cenu dubové, jasanové a javorové spárovky si můžete spočítat i v naší online kalkulačce.

Kontaktujte nás

Neváhejte nás kontaktovat rádi vám poradíme a vytvoříme nabídku.

Po - Pá od 7:00 - 16:00+420 720 107 774