Technické a záruční podmínky společnosti

Tyto podmínky upravují podmínky záruky a odpovědnosti za výrobky dodávané společností OKAN TRADING s.r.o. (dále jen „společnost“).

Společnost dodává výrobky výhradně z přírodního dřeva, jehož vlastnosti jsou dány jeho přirozenou povahou. Zákazník bere na vědomí, že charakteristika dřeva je nepravidelná a nepředvídatelná a přejímá odpovědnost za drobné nesrovnalosti jako jsou praskliny, rýhy, suky a to i později vzniklé či objevené.

Zájmem společnosti je spokojený zákazník a proto jsou veškeré dodávky řešeny na základě jeho pokynů, požadavků a objednávky. Pokud není v objednávce uvedeno jinak, je dodáváno v obvyklé kvalitě, dle volby společnosti a neposkytuje se záruka za žádné specifické vlastnosti.
Zákazník přebírá odpovědnost za zboží okamžikem převzetí a je v jeho zájmu a odpovědnosti, aby ho vhodně přepravoval, skladoval a ošetřoval. Toto může být zásadní pro pozdější vlastnosti zboží.

Podmínkou záruky a odpovědnosti za vady je vhodná a pravidelná údržba v souladu s charakteristikou materiálu. Společnost může poskytnout pokyny k dané údržbě, avšak ta závisí i na způsobu instalace a použití zboží.

Pokud není dohodnuto jinak, Instalace a použití zboží je zcela v odpovědnosti zákazníka s tím, že společnost neodpovídá ani za případné doporučení či návrhy, jež byly mezi ní a zákazníkem komunikovány. Pro bližší informace či pomoc s instalací může společnost zákazníkovi doporučit odbornou firmu.

Veškeré výrobky jsou dodávány v souladu s obvyklou kvalitou s ohledem na přírodní charakter materiálu. Kvalitu výrobku zákazník kontroluje a odsouhlasuje přezkoumáním vzorku, objednávkou a nejpozději převzetím zboží. Jakákoli pozdější reklamace nesouladu s objednávkou nelze uznat.

Výrobky jsou dodávané v souladu s objednanými rozměry s těmito technickými tolerancemi:

  • řezivo z pily: odchylka 0,5mm až 1,5 cm
  • řezivo polotovar, výrobek: odchylka 0,01 mm až 2 mm

Nad rámec shora uvedených odchylek je třeba počítat s přirozenou roztažností dřeva a dalšími vlastnostmi, jež se můžou v čase a prostředí měnit.

Společnost neodpovídá za vady způsobené třetími osobami či vyšší moci. V případě vad, za které společnost nedopovídá, je třeba vzít v potaz, že dodaní zboží je dodávané na míru a nelze jej vrátit ani částečně bez dohody se společností.

Na dodávané zboží se poskytuje záruka v souladu s vystaveným záručním listem, jinak záruka není. Zákazník má právo reklamovat vady, pouze pokud vznikly vadnou výrobou ve výrobním procesu společnosti.
Provedením objednávky, zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a dalšími obchodními dokumenty společnosti, že s nimi souhlasí a že bere na vědomí, že dodávka a vztahy z ní vyplývající se jimi budou řídit. Jakékoli odchylné podmínky je možné sjednat pouze písemnou formou. Veškeré dotazy, komunikace, výhrady a poptávky učiněné v průběhu sjednávaní objednávky či po něm nebudou brány v potaz.

Dbejte na teplotu a vlhkost vzduchu. 

V místnostech s dřevěnými obklady by měla být optimální relativní vlhkost vzduchu od 40 do 55 procent a teplota mezi 15 a 23 stupni. Při rovnovážné hodnotě vlhkosti ve dřevě obkladový materiál nemění tvar. Více o vlhkosti staveb a výrobků ze dřeva pro interiérové použití.

Platnost cenové nabídky je časově omezená na dobu trvání 3 měsíců, záloha před započetím výroby 50%, doplatek 50% je splatný při předání - převzetí dodáním zakázky k zákazníkovi. Doba výroby zakázky se stanovuje dle dohody a vytížení zakázky. Uvedené ceny jsou bez DPH. V případě objednání dopravy se cena můžete nezávisle měnit podle skutečné váhy a rozměru zásilky a objemu balného. Oddělení výroby a technologie společnosti.

Tyto podmínky jsou platné od 1. 1. 2020

OKAN Trading s.r.o.

Poptávka nebo dotaz

Máte nějaké dotazy, nebo chcete zaslat cenovou nabídku realizace?

Prosíme, abyste co nejlépe formulovali vaší poptávku. Vždy jsou pro nás důležité rozměry, počty kusů atd. V případě výroby nábytku na míru, tak můžete poslat poptávku i e-mailem a přiložit výkres nebo náčrt s rozměry a požadovaným materiálem. Děkujeme

Cenu dubové, jasanové a javorové spárovky si můžete spočítat i v naší online kalkulačce.

Kontaktujte nás

Neváhejte nás kontaktovat rádi vám poradíme a vytvoříme nabídku.

Pro informace a kalkulacesklady.reziva@gmail.com